MK Kancelaria Prawno-Windykacyjna Michał Kwapisz

Kancelaria specjalizuje się w windykacji należności, która jest jednym z największych problemów polskich firm. Kompleksowo rozwiązujemy problemy przedsiębiorców borykających się z nierzetelnymi kontrahentami, nie regulującymi w terminie swoich zobowiązań. Reprezentacja wierzyciela w dochodzeniu roszczeń finansowych jest podstawowym i najbardziej popularnym produktem naszej firmy. W postępowaniu tym zajmujemy się nie tylko postępowaniem polubownym, ale również sądowym oraz egzekucyjnym.

Dane firmowe

Adres:

ul. Kręta 5, lok. 206
65-770 Zielona Góra

NIP:

924 184 90 32

biuro@kpw.info.pl

+48 601 795 655

Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage na facebook

OFERTA

WINDYKACJA

Czynności podejmowane w celu odzyskania należności przybierają postać windykacji polubownej (przedsądowej), windykacji sądowej oraz postępowania egzekucyjnego.

Wybór odpowiedniej formy dokonywany jest indywidualnie w każdym przypadku, przy uwzględnieniu szeregu czynników (kategoria dłużnika, okres zwłoki w spełnieniu świadczenia, rezultaty dotychczas podejmowanych czynności i wiele innych). W każdym przypadku uwzględniamy również preferencje Klienta, który zleca nam przeprowadzenie windykacji.

 

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna polega na podejmowaniu wobec dłużnika wszelkich prawem dozwolonych i zgodnych z dobrymi obyczajami czynności, bez inicjowania postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa polega na skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, w celu uzyskania przeciwko dłużnikowi nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym albo wyroku zasądzającego dochodzoną kwotę.

 

Postępowanie egzekucyjne

W sytuacji, gdy dłużnik mimo prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku zasądzającego należność nadal nie reguluje swoich zobowiązań - inicjowane jest postępowanie egzekucyjne.

 

 

OBSŁUGA PRAWNA

Działalność Kancelarii obejmuje również obsługę prawną, gdzie świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Oferujemy pomoc prawną, obejmującą szeroki wachlarz usług pomagających rozwiązać problemy Klientów. Rodzaj i zakres świadczonych usług jest w każdym wypadku dopasowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Obsługa prawna firm

W ramach świadczonych usług Kancelaria gwarantuje pomoc i obsługę prawną na każdym etapie prowadzonej działalności.

 

Obsługa prawna osób fizycznych

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obejmujące udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism i umów, a także reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

 Formularz kontaktowy

 
 _____   ___        _____  
 / ___||  / _ \\  ____   | ___|| 
| // __  / //\ \\ |  \\  | ||__  
| \\_\ || | ___ || | [] ||  | ||__  
 \____// |_|| |_|| | __//  |_____|| 
 `---`  `-`  `-` |_|`-`  `-----` 
           `-`        

Lokalizacja